top of page

תנאים והגבלות

אישור הרשמה

החתום מטה מתחייב כי קרא הבין ומתחייב לתנאים וההגבלות הרשומים מטה-

1.     הנרשם מתחייב לא להעתיק/ לצלם/ להקליט או להפיץ את השיעורים המועברים אונליין או          פרונטלית ללא אישור מפורט בכתב.

2.     נוכחות חובה בשיעורים לפחות 80%. 

3.     דמי הרשמה 350 ₪ פר קורס, מי שנרשם לשני קורסים במקביל ישלם רק 500 ₪

4.     כסף ששולם עבור דמי ההרשמה לא יוחזר.

5.     שני הקורסים יהיו עבור לימודי תעודה.

6.     מינימום תלמידים לפתיחת הקורס – 7, אם לא יהיו אז הכסף יוחזר במלואו מינוס מה         

        ששולם כדמי הרשמה.

7.     מי שמעוניין לבטל את השתתפותו בקורס יכול עד שבועיים מראש ויקבל החזר מלא מינוס

        דמי הרשמה.

8.     ביטולים מהרגע שמתחיל הקורס ובנסיבות מיוחדות כל מקרה יבחן לגופו.

9.     עלות קורס עיצוב פנים 4950 ₪ בימי חמישי הקורס בעברית: ימי ה' בין השעות 19:40-21:10.
        הקורס ברוסית: ימי ה' בין השעות 18:00-19:30.

10.   עלות קורס סמסטר ראשון השפעות קרינה אלקטרומגנטית 2950 ₪  בימי שלישי בשעה

        19:00

11.    התחלת סמסטר 29/10/2023

לאישור יש למלא את הפרטים ולשלוח
הקורס שאני נרשם אליו:

תודה על ההרשמה נתראה בקורס

bottom of page